Prawo administracyjne

  • pomoc prawna w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie w postępowaniach przez sądami administracyjnymi,
  • obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa administracyjnego,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.