Prawo ubezpieczeń

  • dokonywanie wycen przedmiotu roszczenia ubezpieczeniowego,
  • doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych,
  • doradztwo w zakresie ustalania wysokości odszkodowania,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa ubezpieczeń.