Prawo pracy

  • sporządzanie regulaminów pracy i innych aktów prawa pracy,
  • przygotowywanie umów o pracę,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
  • reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach związanych z prawem pracy,
  • dochodzenie należności z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, itp.
  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.