Prawo karne

  • reprezentowanie Klienta przed organami postępowania, w prokuraturze lub przed sądem,
  • przygotowywanie pism procesowych,
  • przeprowadzanie analizy akt sprawy
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa karnego