Prawo ubezpieczeń społecznych

  • reprezentacja Klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • prowadzenie spraw przed organami ZUS oraz KRUS,
  • dochodzenie świadczeń rentowych, emerytalnych, zasiłków, itp.
  • dochodzenie odszkodowań za wypadki przy pracy,
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS lub KRUS,
  • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.